Gizlilik Politikası

ÖN SATIŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1-TARAFLAR

ONLİNE EĞİTİM VEYA SEMİNER VEREN KURUM

Mr.Volume Academy Türkiye

Nevzat Karaca

Ziya Gökalp Mah. Seyitonbaşı cad. Kiptaş Masko Evleri B-3 No: 34C / 6 Başakşehir /İstanbul

E-posta: info@mr-volume.com

Telefon: 0536 775 04 06

Vergi Dairesi: İkitelli

Vergi No: 5050511984

ONLİNE EĞİTİM VEYA SEMİNER ALACAK KİŞİ

AD VE SOYAD:

T.C. KİMLİK NO:

DOĞUM YERİ VE YILI:

ADRES:

İLETİŞİM:

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, “MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE SIFIRDAN İLERİ SEVİYEYE VOLUME TRADING BORSA EĞİTİMİ” projesi kapsamında Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE şirketinin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3-İLERİ SEVİYE ONLİNE VOLUME TRADİNG EĞİTİMLERİ

Dünya Vadeli İşlemler Piyasası’nda volume trading yöntemlerinden faydalanılarak tüm bilgilerle, analiz ve işlemlerin nasıl yapılacağı ve gizli stratejilerle ilgili online eğitimler verilmektedir.

4-GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan “SIFIRDAN İLERİ SEVİYEYE VOLUME TRADING BORSA EĞİTİMİ” projesi MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE tarafından Online Eğitim veya seminer alacak kişiye eğitim projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE, eğitim alacak kişiye, kişinin alacağı eğitim kapsamında gerekli her türlü bilgiyi vermeyi taahhüt eder.

5.2.Online Eğitim veya Seminer alacak kişiler bu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, eğitim, stratejiler, metodlar ve alacağı eğitimin tüm detayları ile ilgili belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE – NEVZAT KARACA‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE – NEVZAT KARACA tarafından ONLINE EĞİTİM veya SEMİNER ALACAK KİŞİ’ye temin edilmiş eğitim ile ilgili belge ve bilginin, eğitim alacak kişinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE şirketi tarafından öğrenilmesi halinde, sözleşmede adı geçen eğitimi almış kişi sorumlu olacaktır.
Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

5.4.Bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi MR. VOLUME ACADEMY
TÜRKİYE’NİN maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6-SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE ile eğitim alacak kişi arasında, eğitim projesinin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. 

7-TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), bu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. 

8-UYUŞMAZLIK

Bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle ………………………tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

ÖNEMLİ!!!!

–MR. VOLUME ACADEMY TÜRKİYE‘nin vereceği eğitim ve seminerler borsada yapacağınız yatırım işlemleri için bir tavsiye değildir.

İş bu sözleşmede eğitim almış kişinin yatırımlarındaki kar ve zararlar kişilerin kendi sorumluluğundadır.

Eğitimler online olarak web sitemizdeki videolar aracılığıyla verilmektedir.

Eğitimler tek bir paket halindedir.

Eğitim süresi, ödeme yapıldığı andan itibaren başlayıp, kullanıcılar web sitemize ulaşana kadar devam edecektir.

Eğitimler sonrası e-mail ile destek verilmektedir.

En üst paketi satın alanlara Trading Management Sistem aracılığıyla kaydedilen veriler için (ekran görüntüsü, işlem detayları vs.) 4 haftada bir geri bildirim verilip nerelerde hata varsa nasıl düzeltilmesi gerektiği konusunda destek verilecektir. 

EĞİTİM PAKETİ

Eğitim alacak kişinin uygunluğunun analiz edilmesi, Dünya Vadeli İşlemler Piyasası ile ilgili genel bilgiler, VolFix yazılımının detaylı kullanımı, Volume Trading ile ilgili en önemli konular, Analiz yöntemleri, Risk yönetimi, Sermaye sağlayıcı kurumların tanıtımı ve nasıl sermaye kazanılabileceği, Aracı Kurumlar, e-mail desteği, Trading Management Sistem ile kaydedilen işlem bilgileri 4 haftada bir bize gönderildiğinde hataların düzeltilmesiyle ilgili destek verilmesi, 4 tane önemli ve gizli stratejilerimizin paylaşılması ve nasıl uygulanabileceği konusunda detaylı anlatımlar ve Canlı işlem örnekleri.

Uyarı: Eğitimlerde anlattığımız stratejilerin ticari olarak kullanılmasının KESİNLİKLE yasaktır